Νέες οδηγίες στους πελάτες μας για καταθέσεις μετρητών

πάνω από €2000 ή/και περισσότερων από 3 επιταγών.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών μας για προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας, σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή μια νέα διαδικασία εξυπηρέτησης στα ταμεία μας με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής σας στο Κατάστημα.

Η διαδικασία αυτή αφορά καταθέσεις μετρητών πάνω από €2.000 καθώς και καταθέσεις 3 επιταγών και άνω, οι οποίες θα μπορούν πλέον να παραδίδονται σε ένα κλειστό φάκελο με τη συμπλήρωση ενός εντύπου, που μπορείτε να βρείτε εδώ ή στο κατάστημα εξυπηρέτησης.

Οι πελάτες μας θα μπορούν να παραδίδουν τον κλειστό φάκελο στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης του καταστήματος, προσκομίζοντας το υπογραμμένο έντυπο παράδοσης, χωρίς να πρέπει να περιμένουν για την διεκπεραίωση των πράξεων.

Για τη δική σας ευκολία και ασφάλεια σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο εκ των προτέρων.

Η πιο πάνω διαδικασία δεν αφορά στις καταθέσεις που μπορούν να γίνονται από ATM. Η χρήση ψηφιακών καναλιών συστήνεται ως ασφαλέστερος τρόπος εξυπηρέτησης.

 Θα θέλαμε επίσης να παροτρύνουμε τους πελάτες μας, να διευθετούν τις συναντήσεις εκ των προτέρων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για:

  • Επίσκεψη στον προσωπικό τους Τραπεζίτη

  • Επίσκεψη στις θυρίδες

Σας διαβεβαιώνουμε ότι βρίσκεστε στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας και δράσης και ότι θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία της υγείας όλων μας.