Η Τράπεζα Κύπρου βραβεύεται για τον ηγετικό της ρόλο κατά την πανδημία του COVID – 19

Διάκριση «Ηγετικής Αριστείας στην Δυτική Ευρώπη» από το έγκυρο περιοδικό Euromoney

Το βραβείο «Ηγετικής Αριστείας στη Δυτική Ευρώπη» (Excellence in Leadership in Western Europe) λαμβάνει η Τράπεζα Κύπρου, σε αναγνώριση της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας με την οποία ενήργησε στην κρίση του κορωνοϊού. Το βραβείο, το οποίο απονέμεται από τη συντακτική ομάδα του έγκυρου περιοδικού Euromoney, αναγνωρίζει τις δράσεις των τραπεζών ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η διάκριση, για την οποία η ίδια η Τράπεζα Κύπρου δεν υπέβαλε υποψηφιότητα, αποτελεί αναγνώριση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του δικτύου  #SupportCY στο οποίο σήμερα συμμετέχουν 62 συνολικά μέρη, σε στενή συνεργασία και με τον ΜΚΟ Reaction.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει πως το βραβείο μπορεί μεν να απευθύνεται στην ίδια, αφού απονέμεται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των χρηματοοικονομικών, αλλά ανήκει εξίσου στα άλλα 61 μέλη του δικτύου, τα οποία έχουν προσφέρει έμπρακτα, άμεσα, και κάτω από δύσκολες συνθήκες για την υποστήριξη της Πολιτείας και των ανθρώπων της «πρώτης γραμμής» αλλά και των ατόμων που είχαν εξειδικευμένες ανάγκες στις ιδιάζουσες συνθήκες της Πανδημίας. 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου Μιχάλης Περσιάνης σε δηλώσεις του αναφέρει πως το δίκτυο #SupportCY αποτελεί στροφή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται στην Κύπρο και διεθνώς η ΕΚΕ ως λειτουργία των μεγάλων οργανισμών.

«Δεν μπορεί η ΕΚΕ να αποτελεί μέρος της διαφημιστικής λειτουργίας ενός οργανισμού, ούτε μπορεί να περιορίζεται μόνο στην έκδοση επιταγών. Σήμερα είναι επιβεβλημένο να εστιάσει στην άμεση αντιμετώπιση αναγκών σε πρακτικό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να συνδέεται με την λειτουργία ενός οργανισμού, με τα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρει στην αγορά, με την εμπειρογνωμοσύνη που κατέχει και με την υποδομή που μπορεί να διαθέσει στις ανάγκες της κοινωνίας».

«Στη θέση των επιταγών, προτιμούμε να πληρώσουμε για την ικανοποίηση αναγκών. Η ΕΚΕ δεν είναι μάρκετιγκ, αλλά πρέπει να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας ενός οργανισμού, να είναι μέρος του οργανικού DNA του. Προσφέρουμε Προστιθέμενη Αξία, και όχι εξαγορά δημοσιότητας».

«Η αντίδραση των πελατών μας, επιχειρήσεων, φορέων και ΜΚΟ, έδειξε πως αυτός ο δρόμος μπορεί να φτάσει μακριά. Όταν μας προσέγγισε το Euromoney, ρωτώντας για αυτή την πρωτοβουλία, ήταν ξεκάθαρο πως το #SupportCY αντιμετωπίστηκε ως δυνητικό μοντέλο για άλλους στο εξωτερικό, αφού πρόκειται για μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που είδαμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέχρι σήμερα».

«Πάνω από όλους, όμως, το βραβείο ανήκει στα μέλη του δικτύου. Η Τράπεζα, σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Reaction, έχει δαπανήσει χρήματα και έχει συντονίσει την όλη προσπάθεια, αλλά το στοίχημα ήταν να αποδείξουμε πως το Κοινό Κυπρίων είναι μέρος του DNA όλων των μελών του δικτύου και όχι μόνο της Τράπεζας Κύπρου. Το στοίχημα κερδήθηκε, και γι’ αυτό θα ενθάρρυνα την αναγνώριση των μελών του #SupportCY, πέρα από την ίδια την Τράπεζα η οποία λαμβάνει το σημερινό βραβείο».