Πρόσω ολοταχώς για καθαρότερες θάλασσες

Συνεργασία Τράπεζας Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και CYMEPA

Βασισμένα σε πραγματικά αριθμητικά δεδομένα θα είναι πλέον τα ευρήματα για τη ρύπανση των θαλάσσιων νερών. Οι δείκτες που θα καταδεικνύουν τη ρύπανση της θάλασσας θα προκύπτουν από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος για την έγκαιρη ανίχνευση των μονάδων θαλάσσιας μόλυνσης. Η ανίχνευση θα γίνεται μέσω των αισθητήρων που βυθίστηκαν στην περιοχή της Μαρίνας Αγίας Νάπας τον περασμένο μήνα.

Οι δράσεις και η λήψη μέτρων θα γίνονται ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα εκδίδονται, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο για την περιοχή της Αγίας Νάπας, αλλά και για άλλες ακτές της Κύπρου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Τράπεζας Κύπρου και ΜΚΟ CYMEPA στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς της και του πυλώνα για το Περιβάλλον, θα δημιουργήσει ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων.

Η Τούλα Ονουφρίου, Καθηγήτρια Αξιοπιστίας και Διαχείρισης Υποδομών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στο ΤΕΠΑΚ, Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας EMERGE CoE, σημείωσε ότι με την πάροδο του χρόνου θα γίνει δυνατή η σύσταση μιας σημαντικής βάσης δεδομένων, η οποία μπορεί ν’ αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω μελέτες..

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου Έλλη Ιωαννίδου ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και συντελεστές που έκαναν δυνατή αυτή την πρωτοβουλία, και επεσήμανε στην σημασία που δίνεται από την Τράπεζα σε θέματα προστασίας και πρόληψης του περιβάλλοντος, η οποία σίγουρα θα συνεχιστεί με επιπλέον δράσεις και πρωτοβουλίες, τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα.