Mέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης

Απέναντι σε κρίσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, των οργανισμών, του κράτους και της κοινωνίας, καλούμαστε όλοι να συμπεριφερθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Προτεραιότητα παραμένει η υγεία όλων, συναδέλφων, πελατών και συνεργατών.

Την ίδια ώρα, όμως, σχεδιάζουμε από σήμερα την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της παρούσας κατάστασης. Επιπτώσεις που θα πλήξουν πρωτίστως την απασχόληση, τη μισθολογική ισότητα, την κοινωνική συνοχή.

Είμαστε οργανισμός με βαθιές ρίζες στην κυπριακή ιστορία. Στις καλές μέρες πρωταγωνιστές στην πορεία μπροστά και στις δύσκολες εποχές στηρίζουμε τις ζωές και τις δουλειές των συνανθρώπων μας, δίνουμε ελπίδα και προοπτική. Οφείλουμε και σήμερα να ανταποκριθούμε όπως επιβάλλει ο ρόλος και η συνείδησή μας.

Πριν ακόμα από τις κινήσεις τραπεζικής φύσης, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη διαδρομή προσφοράς: Παρέχουμε βοήθεια στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, στο συντονιστικό κέντρο 1420, στο Ινστιτούτο Γενετικής, στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλους φορείς, τόσο οικονομικά, όσο και σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης.

Παράλληλα, επιχειρήσεις - πελάτες μας ήδη εντάσσονται στο δίκτυο #SupportCy το οποίο φιλοδοξούμε να καταστήσουμε μια από τις θετικές κληρονομιές της κρίσης. Ευχαριστούμε την ΜΚΟ Reaction για τον ρόλο της σε αυτή την προσπάθεια.

Σε ανάλογη λογική θα προχωρήσουμε και στις κατεξοχήν εργασίες μας.

Πρώτος στόχος είναι να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτούμενους.

Για τη διάρκεια της κρίσης πανδημίας, θα συνεχίσουμε την ανακοίνωση μέτρων για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων. Τα πρώτα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα, είναι τα εξής:

 1. Όσον αφορά στα δάνεια των οποίων οι δόσεις θα ανασταλούν για εννέα μήνες, σημειώνουμε πως οι πελάτες δεν θα κληθούν να καταβάλουν αμέσως τους τόκους στο τέλος του μορατόριουμ. Το δάνειο θα επεκταθεί ανάλογα και ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα επιλογής του τρόπου αποπληρωμής των δόσεων.

 2. Ταυτόχρονα, καλούμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν αυτό το διάστημα για να συζητήσουμε λύσεις αναδιαρθρώσεων όπου αυτό χρειάζεται με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της ΚΤΚ.

 3. Πέρα από οποιοδήποτε κρατικό σχέδιο εγγύησης, η Τράπεζα Κύπρου θα διαθέσει όση ρευστότητά χρειαστεί για χορήγηση νέων διευκολύνσεων στους βιώσιμους πελάτες με σκοπό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους κατά την έξοδο από την κρίση. Πρώτος στόχος, η διαφύλαξη της απασχόλησης στην οικονομία.

 4. Για όσους πελάτες μας κατέχουν λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου αλλά δεν κατέχουν χρεωστική κάρτα, θα εκδοθεί άμεσα και δωρεάν, με ταχείες διαδικασίες. Καλούνται αυτοί οι πελάτες να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τον τραπεζίτη τους.

 5. Γενικότερα, οι χρεωστικές κάρτες (direct και debit) θα εκδίδονται δωρεάν μέχρι το τέλος Μάϊου.

 6. Τα επιδόματα που θα εμβάζονται στην Τράπεζα Κύπρου και τα οποία σχετίζονται με την τρέχουσα κρίση Πανδημίας, δεν θα δεσμευτούν έναντι δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων.

 7. Όσοι επιθυμούν να ανοίξουν νέο λογαριασμό στην ΤΚ, να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζα για διευθέτηση του ανοίγματος και εξασφάλιση IBAN για άμεση καταβολή των επιδομάτων τους. Νοείται ότι θα εκδίδεται ταυτόχρονα και χρεωστική κάρτα, δωρεάν.

 8. Όλες οι συσκευές digipass για ηλεκτρονικές συναλλαγές θα συνεχίσουν να παραχωρούνται δωρεάν. Αφορά συσκευές SMS Digipass.

 9. Όλες οι χρεώσεις για ανάληψη μετρητών από φοιτητικές κάρτες (γνωστές ως administration fee, loading fee ή exchange fee) εκτός Κύπρου σε χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ, αναστέλλονται μέχρι το τέλος Μάϊου.

 10. Όλες οι ηλεκτρονικές μεταφορές σε τρίτους μέχρι 500 ευρώ θα είναι δωρεάν (βοηθά κυρίως μεταφορές σε από γονείς σε φοιτητές). Το μέτρο ισχύει από τις 6 Απριλίου και αφορά στις ηλεκτρονικές μεταφορές σε ευρώ, εντός Κύπρου και Ευρωζώνης (ζώνης SEPA)

 11. Όλες οι εντολές Direct Debit και standing order θα είναι δωρεάν μέχρι τέλος Μάϊου.

Διευκρινίζεται επιπλέον, ότι, βάση προηγούμενης ανακοίνωσης, η αναστολή δόσεων έχει ισχύ από τις δόσεις Μαρτίου. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για οποιεσδήποτε αλλαγές, στο πλαίσιο της στήριξης των πελατών μας, αλλά και για μέτρα τα οποία θα αποφασίζονται από την Τράπεζας μας.

Ο δρόμος θα είναι μακρύς και θα έχουμε μόνο μία ευκαιρία να πετύχουμε αποτελεσματική στήριξη της οικονομίας. Πρέπει τα μέτρα να είναι τεχνοοικονομικά σωστά και αποτελεσματικά ως προς τον τελικό τους σκοπό, με βλέμμα στην πορεία εξόδου της Κύπρου από τη σημερινή κρίση. Δεν συντρέχει κανένας λόγος για βιασύνη και επιπλέον μέτρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σχολιάζει σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα:

 «Θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Όταν τελειώσει αυτό το επεισόδιο, θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Πρώτος στόχος, να μην χαθούν ζωές. Δεύτερος, να μην χαθούν δουλειές. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο έναντι του οποίου θα δοκιμαστούν οι αποφάσεις και μέτρα, στο τέλος της κρίσης.»