Δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης για την Κύπρο

#SupportCY

Επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και οργανωμένα σύνολα συνεργάζονται πλέον δομημένα  για την στήριξη αυτών που μας στηρίζουν.

Το Δίκτυο Υποστήριξης απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, που αυτή την περίοδο καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα τεράστιο και πρωτόγνωρο αγώνα. Οι επίσημες δομές και φορείς, αλλά πάνω από όλα οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν, όπως είναι φυσιολογικό, χρειάζονται στήριξη.

Μέσα από τις εργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μελών του Δικτύου, συμβάλλουμε, μαζί, στην υποστήριξη των κρατικών θεσμών με σκοπό αυτοί να ενισχυθούν στην επίτευξη των στόχων τους.

Στο δίκτυο περιλαμβάνονται ήδη (αλφαβητικά) οι Φούρνοι Ζορπάς και τα καταστήματα Bionic και Public.

Η Τράπεζα Κύπρου θα συμβάλλει οικονομικά και οργανωτικά στην προσπάθεια, μαζί με τον ΜΚΟ Reaction, που είναι ο βασικός συνεργάτης.

Καλούμε λοιπόν όποιους επιθυμούν και πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο supportcy@bankofcyprus.com, αναφέροντας τα βασικά στοιχεία της προσφοράς τους, και στοιχεία επικοινωνίας.

Το κάλεσμα δεν απευθύνεται σε μεμονωμένους εθελοντές αλλά σε οργανωμένα σύνολα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς.

#SupportCY