Διαδικασία Επιλογής και πρόσληψης

Oι διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο που αναζητάτε, εάν υποβάλλετε αίτηση για γενικό ή για ρόλο κατόχου πτυχίου.

 • Εργασιακά tests ικανοτήτων

  Τα εργασιακά tests ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τις σημερινές ικανότητες και τις μελλοντικές προοπτικές για διαφορετικά είδη εργασιακών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και εμπειρία του παρελθόντος. Η πληροφορία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην προσέλκυση και ανάπτυξη υποσχόμενων ταλέντων μέσα σε έναν οργανισμό.

 • Δομημένες συνεντεύξεις

  Μετρούν ικανότητες που σχετίζονται με την εργασία των υποψηφίων με ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους σε προηγούμενες εμπειρίες. Οι δομημένες συνεντεύξεις είναι πιο προσωπικές από άλλες μεθόδους αξιολόγησης και εξασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με ακρίβεια και συνέπεια.

 • Κέντρα Αξιολόγησης

  Μια σειρά δοκιμασιών και ασκήσεων οι οποίες απευθύνονται σε ομάδα υποψηφίων και ολοκληρώνονται σε προκαθορισμένο χρόνο σε μονοήμερα κέντρα.

  Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν:

  • Ατομικές ασκήσεις: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι υποψήφιοι λειτουργούν από μόνοι τους.

  • «1:1» ασκήσεις: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που oι υποψήφιοι αλληλεπιδρούν με ένα άλλο πρόσωπο.

  • Ομαδικές ασκήσεις: εξετάζουν τον τρόπο που οι υποψήφιοι αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα μέσα σε ομάδα.

   

Πώς να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας για εργασία στην Τράπεζα Κύπρου

Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας μέσω του συστήματος e-recruitment για να καταχωρηθεί στα αρχεία μας πατώντας στον σύνδεσμο πιο κάτω.

Σε περίπτωση δημοσίευσης κενών θέσεων στο Συγκρότημα οι οποίες σας ενδιαφέρουν και πληρείτε τα κριτήρια που έχουν τεθεί, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για συγκεκριμένη θέση μέσω του συστήματος e-recruitment.

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Υποβολή Βιογραφικού

e-Recruitment