Η δέσμευση μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχουμε θέσει ως στόχο να καταστούμε ισχυρότεροι, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να προσαρμοστούμε στις μελλοντικές απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας. Ενισχύσαμε το προφίλ κινδύνου μας αλλά και την οικονομική μας βιωσιμότητα, και παράλληλα ενδυναμώνουμε ακόμα περισσότερο την προσέγγισή μας στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τον θετικό μας αντίκτυπο. Εργαζόμαστε για ακόμη πιο ουσιαστική και αποτελεσματική ένταξη των θεμάτων που εντάσσονται στους βασικούς τομείς Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλες μας τις εργασίες.