Το Περιβάλλον Μας

Δεσμευόμαστε στην περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, εφαρμόζοντας πολιτικές και διαδικασίες που στοχεύουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των επιπτώσεων που έχουν οι εργασίες μας στο περιβάλλον. Βελτιώνουμε την οικολογική μας αποτελεσματικότητα με ένα ευρύ φάσμα μέτρων, όπως την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας, νερού και χαρτιού, τη φιλική προς το περιβάλλον Πληροφορική (Green Information Technology), τις τηλεδιασκέψεις αντί των επαγγελματικών ταξιδιών κ.ά.

Μάθετε περισσότερα στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, Ενότητα «Το Περιβάλλον μας»