Πρόγραμμα Μαγειρεύω και Προσφέρω

Από το 2013, η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά. Το πρόγραμμα καλύπτει σήμερα 16 κουζίνες σε σχολεία, επτά από τις οποίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Κύπρου. Το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, καθώς ωφέλησε τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους. Οι άνεργοι γονείς των μαθητών προσλαμβάνονται για να μαγειρεύουν για τους μαθητές και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στα σχολεία.

Δεδομένα και αριθμοί 2021

16 κουζίνες σε σχολεία
1,200 παιδιά

7 κουζίνες χρηματοδοτούμενες εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Κύπρου
660+ παιδιά