Η Κοινωνία Μας

Η Υπευθυνότητα σύμφωνα με την οποία λειτουργούμε απέναντι στην κοινωνία βασίζεται στο ότι η αποστολή μας ξεπερνάει τα όρια του ρόλου μας ως τραπεζικός οργανισμός. Σκοπός της Τράπεζάς μας παραμένει να κάνει τη διαφορά εξυψώνοντας την κοινωνία της Κύπρου και συνεισφέροντας στη συνέχιση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας, παραμένοντας μια ισχυρή κινητήρια δύναμη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα.

SupportCY

Διαχρονικές δράσεις μας στον τομέα της Υγείας

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαχρονικές δράσεις μας στον τομέα της Εκπαίδευσης

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Κέντρο Καινοτομίας IDEA

Δωρεές, Χορηγίες & Συνεργασίες

Μάθετε περισσότερα στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, Ενότητα «Η Κοινωνία μας»