Αντίκτυπος στην Υγεία

Προσφορά μέσω συνεργασιών

Πέρα από τη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της κοινωνίας για ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στον καρκίνο. Παράλληλα, διοργανώνουμε δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Με τη συμβολή των εθελοντών μας, μελών του προσωπικού μας, παρέχουμε εκτεταμένη υποστήριξη σε οργανισμούς που επικεντρώνονται στον καρκίνο. Επίσης, συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε άλλους οργανισμούς μικρής και μεγάλης κλίμακας και συνδέσμους ασθενών προκειμένου να ενισχύσουμε το ετήσιο πρόγραμμά τους.

Επιπλέον, μέσω του δικτύου SupportCY της Τράπεζας Κύπρου (που σχεδιάστηκε τις πρώτες μέρες της Πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020) ενώνουμε την προσπάθειά μας με μέλη-συνεργάτες, άλλους οργανισμούς και εταιρείες, για να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεγάλες κρίσεις και καταστροφές και παρέχουμε υποστήριξη σε θέματα υγείας που προκύπτουν, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας.