Το ταξίδι μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το ταξίδι της Τράπεζας Κύπρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  ξεκινά με την ίδρυσή του το 1899 και από τότε παραμένουμε επικεντρωμένοι στις βέλτιστες πρακτικές, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Ως ηγετικός θεσμός που προάγει την πρόοδο και την εξέλιξη, τιμούμε την κληρονομιά μας. Η στρατηγική μας προσέγγιση όσον αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ήταν ανέκαθεν ξεκάθαρη, υπερβαίνοντας τον στενό ρόλο μας ως τράπεζα. Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις δραστηριότητές μας με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και τη δημιουργία αξίας για τους Ανθρώπους μας και την Κοινωνία μας, μέσω της χρηστής Διακυβέρνησης και των Υπεύθυνων Υπηρεσιών μας

Υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

  • H Ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη

    Το 2015, όλα τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν την Ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργώντας και παρέχοντας ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, τώρα και στο μέλλον. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), εμφανίστηκαν ως έκκληση για άμεση και επείγουσα δράση από όλες τις χώρες σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ΣΒΑ.

  • H προσέγγισή μας

    Για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ, βασίζουμε τις αξίες μας για ακεραιότητα, αξιοπιστία, συνεργασία, επαγγελματισμό και καινοτομία και αναθεωρούμε συνεχώς την προσέγγισή μας για τον εντοπισμό νέων κινδύνων και ευκαιριών για την Τράπεζα και όλους τους ενδιαφερόμενους.

  • Η διαδικασία

    Η προσέγγισή μας στα ΣΒΑ γίνεται μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας που παρουσιάζεται εδώ. Η διαδικασία είναι συνεχής και στοχεύει σε υψηλότερα και πιο ολιστικά αποτελέσματα.

Οι ΣΒΑ που υιοθετεί η Τράπεζα επισημαίνονται πιο κάτω: