Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

Ελεγμένα Έτους 2014 - Δημοσιεύτηκαν 25 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014  

Παρουσίαση Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (Αγγλικό Αρχείο)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 (Αρχείο)

Στοιχεία και πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014 -Ν.2190/1920 άρθρο 50(δ) (Αρχείο)

Προκαταρτικά Έτους 2014 - Δημοσιεύτηκαν 25 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Παρουσίαση Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (Αγγλικό Αρχείο)

Α' Εννιάμηνο 2014 - Δημοσιεύτηκαν 27 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

Α' Εξάμηνο 2014 - Δημοσιεύτηκαν 27 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2014

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2014 (Αγγλικό Αρχείο)

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

Α' Τρίμηνο 2014 - Δημοσιεύτηκαν 30 Μαίου 2014

Ανακοίνωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014

Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014