Ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυμης

Παραμένουμε συνεπείς στη δέσμευσή μας για τη δημιουργία οργανωτικής ανθεκτικότητας μέσω της πολιτικής βιωσιμότητας. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη θα συνεχίσει να ενσωματώνεται στην κουλτούρα της Τράπεζας και να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς πρωτοβουλίες, ιδίως με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα θέματα ESG, δεσμευόμαστε να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο σε επιλεγμένους Στόχους μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπό μας στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον και την πελατειακή μας βάση. 

Δείτε περισσότερα στις ενότητες Περιβάλλον, Άνθρωποί, Κοινωνία, Υπεύθυνες Υπηρεσίες. 

Εστιάζουμε στους ακόλουθους ΣΒΑ: