Η συμμετοχή μας στη μάχη κατά του COVID-19

  • Στον τομέα της υγείας

    Δόθηκε στήριξη στο Υπουργείο Υγείας, και πιο συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, στο Κέντρο Αίματος και το Κέντρο Κλήσεων 1420 της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

  • Στη λειτουργία του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων για Εξυπηρέτηση Πολιτών

    Μέσω του SupportCY, υποστηρίξαμε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη λειτουργία του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων για Εξυπηρέτηση Πολιτών. Η Τράπεζα διέθεσε χώρο και υποδομές για φιλοξενία του Συντονιστικού Κέντρου και κάλυψε τα λειτουργικά κόστη, ενώ με τη συνεργασία μελών του SupportCY παραχωρήθηκαν στο Κέντρο τεχνικός εξοπλισμός για τους εθελοντές, οχήματα και καύσιμα για τις κατ’ οίκον παραδόσεις, φαγητό και καφές για τους εθελοντές, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας και απολύμανσης των χώρων σε εβδομαδιαία βάση.

  • Στο εκπαιδευτικό σύστημα

    Στηρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα, προσφέρθηκαν 1.000 tablets στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για διανομή σε μαθητές που δεν είχαν τα τεχνικά μέσα για να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα από το σπίτι. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές διαδικτυακές παρουσιάσεις για παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ ανακοινώθηκε η έναρξη της λειτουργίας της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας «Polignosi».