2021-2022

 • Η Τράπεζα Κύπρου έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή κατά την οποία τα πλείστα προβλήματα του παρελθόντος έχουν ξεπεραστεί επιτυχώς. Η Τράπεζα είναι δεσμευμένη να συνεχίσει να εκτελεί την στρατηγική της με πειθαρχία τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τα έξοδα και τα κεφάλαια, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της βιώσιμης κερδοφορίας με αύξηση των εσόδων. Στόχος είναι μέχρι το 2025 να επιτευχθεί απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) άνω του 10%.

 • Το Συγκρότημα πέτυχε μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν, ενισχύοντας παράλληλα την κεφαλαιακή βάση σημαντικά πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Παράλληλα, ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες σε σχέση με την ομαλοποίηση της χρέωσης πιστωτικού κινδύνου (cost of risk). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 οι χειρισμοί του δανειακού χαρτοφυλακίου και των δανειοληπτών της τράπεζας ήταν τέτοιοι που δεν οδήγησαν σε νέα αύξηση των ΜΕΔ.

 • Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζοντας πως οι διεθνείς προκλήσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Κοινωνικών Συνθηκών επηρεάζουν όλους, έθεσε ακόμα πιο έντονα στο επίκεντρο των προσπαθειών της τα ζητήματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης, δημιουργώντας μία συγκεκριμένη ατζέντα για θέματα ESG. Μετατρεπόμαστε σε ένα οργανισμό προσανατολισμένο προς το μέλλον που συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση των Κοινωνικών δομών, στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.   

 • Ως ο πλέον πρωτοπόρος οργανισμός στην Κύπρο, η Τράπεζα Κύπρου έχει θέσει από το 2019 σε εφαρμογή το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών εστιάζοντας σε ένα πιο λιτό και

  αποτελεσματικότερο και λειτουργικό μοντέλο. Πλέον, σχεδόν το 80% των ιδιωτών πελατών της τράπεζας είναι ψηφιακά αφοσιωμένοι πελάτες ενώ το ποσοστό ψηφιακών συναλλαγών επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στο 88.93%. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις γενικότερες προσπάθειες που καταβάλλονται για ψηφιοποίηση και τεχνολογική αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας και του επιχειρείν.

 • Η Τράπεζα προσπαθεί διαρκώς να καταστεί ένας πιο πελατοκεντρικός οργανισμός. Ένα στοχευμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο να επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών.

  Ο συνολικός μετασχηματισμός έχει ως στόχο να:

  1. οδηγήσει σε ένα πιο πελατοκεντρικό λειτουργικό μοντέλο με τον καθορισμό στρατηγικών ανά τμήμα πελατών,
  2. επαναπροσδιορίσει το μοντέλο διανομής σε υπάρχοντα και νέα κανάλια,
  3. μεταμορφώσει ψηφιακά τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών και την εσωτερική λειτουργία, και
  4. βελτιώσει την εμπλοκή των εργαζομένων μέσω ενός ισχυρού συνόλου πρωτοβουλιών για ενδυνάμωση της Οργανωσιακής Υγείας.

  Για την αποτελεσματική διεξαγωγή του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Project Sunrise συστάθηκε το Γραφείο Μετασχηματισμού, τον Ιανουάριο του 2021. Το Γραφείο λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς συντονίζοντας ένα τριετές πλάνο με περισσότερες από 220 ενέργειες για 13 τομείς δραστηριοτήτων.