Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ιορδάνου

Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού: 29 Νοεμβρίου 2021

Υπηκοότητα: Αμερικανική

Εμπειρία:

Ο κος Ιορδάνου διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Arch Capital Group Limited ("Arch") από τον Αύγουστο του 2003 και Διοικητικός Σύμβουλος απο τον Ιανουάριο του 2002 (αφυπηρέτησε τον Σεπτέμβριο του 2019). Πρίν από την ένταξή του στην Arch ως ένας εκ των ιδρυτών της, ο κ. Ιορδάνου υπηρέτησε από διάφορους ρόλους τη Zurich Financial Services ("Zurich") και συνδεδεμένες εταιρείες της ως Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Zurich Financial Services, ως Πρόεδρος της Zurich-American Specialties Division, ως Chief Operating Officer και Διευθύνων Σύμβουλος της Zurich American και ως Διεθύνων Σύμβουλος της Zurich North America. Πριν την ένταξη του στην Zurich το Μάρτιο του 1992, διετέλεσε Πρόεδρος του commercial casualty division  της Berkshire Hathaway Group και ως Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της American Home Insurance Company, θυγατρικής της American International Group.

Είναι κάτοχος πτυχίου Aerospace Engineering από το New York Univesity.

 

Εξωτερικοί Διορισμοί:

Πρόεδρος της Vantage Group Holding Ltd

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Verisk Analytics Inc.