Γιώργος Τζιωρτζής

Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης

 

George Tziortzis

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου στα τέλη του 2017 για να στηρίξει την Τράπεζα στις προσπάθειες της για ψηφιοποίηση και ανέλαβε ως Διευθυντής Πληροφορικής τον Σεπτέμβριο του 2019.  Σε αυτό το  ρόλο είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πληροφορικής, Υπηρεσίας Μεταμόρφωσης και Υπηρεσίας Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του ψηφιακού προγράμματος της Τράπεζας και τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πληροφορικής με βάση ένα μοντέλο λειτουργίας επόμενης γενιάς, καθορίζοντας και αποδίδοντας τον χάρτη πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού για την Τράπεζα και αποδίδοντας αλλαγές μέσω της βελτιστοποίησης διαδικασιών, αναδιοργάνωσης και αυτοματοποίησης. 

Πριν την ένταξη του στην Τράπεζα Κύπρου και από το 2000 ο Γιώργος κατείχε διάφορες θέσεις στην KPMG στις ΗΠΑ και στην Ελβετία πριν την ένταξη του στην KPMG Κύπρου όπου ίδρυσε και ηγήθηκε της Υπηρεσίας Συμβούλων Διαχείρισης όπου διαχειριζόταν και απέδιδε μετασχηματιστικές δεσμεύσεις για πελάτες σε διάφορες χώρες και κλάδους με έμφαση στην τραπεζική, τον κυβερνητικό τομέα και τις τηλεπικοινωνίες.

Ο Γιώργος είναι ενεργό μέλος του κλάδου των επαγγελματικών υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομίας, υπηρετώντας ως μέλος των συμβουλίων διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων ή αναλαμβάνοντας και καθοδηγώντας πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.  Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Συνδέσμου Σύμβουλων Επιχειρήσεων Κύπρου, του Συνδέσμου Κυπριακών Επιχειρήσεων Τεχνολογίας, του ISACA Κύπρου (συνιδρυτής), του Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ιδρύματος Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Εθνικής Επιτροπής Blockchain.

Ο Γιώργος ηγήθηκε του σχεδιασμού και καθορισμού ενός κοινού εθνικού συστήματος για τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και eIDs μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και έχει επίσης συνεργαστεί με βασικούς ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος πληρωμών/ λύσεων για κινητά.

Κατέχει πτυχίο BSc και πτυχίο MSc στην Ηλεκτρολογία από το Louisiana State University USA. Είναι Certified Practitioner PRINCE2 και Ορκωτός Ελεγκτής Συστήματος Πληροφοριών. Είναι επίσης πιστοποιημένος στη Διαχείριση του Enterprise IT.