Μιχάλης Αθανασίου

Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων & Διεθνών Επιχειρήσεων

 

Ο Μιχάλης είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων στην Τράπεζα Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Έχει την ευθύνη των Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Διεθνών Δραστηριοτήτων & Διεθνών Μεγάλων Επιχειρήσεων, του Κέντρου Ναυτιλίας και της Υπηρεσίας Κοινοπρακτικών Δανείων και Χρηματοδότησης Έργων.

Ο Μιχάλης άρχισε την καριέρα του στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου το 1995, στην οποία και παρέμεινε μέχρι το 2013.  Στην μακρόχρονη πορεία του πέρασε από τις θέσεις του Διευθυντή Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων (Treasurer), του Διευθύνοντα Συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας Αυστραλίας, του Διευθυντή Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων και του Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων.

Με την ένταξη του στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, διορίστηκε τον Νοέμβριο του 2013 ως Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, θέση που κατείχε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 όταν και διορίστηκε Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Ο Μιχάλης κατέχει πτυχίο με διάκριση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Bsc Accounting and Finance) από το University of North London και μεταπτυχιακό δίπλωμα (Msc) με διάκριση στον κλάδο International Securities, Investment and Banking από το University of Reading, Ηνωμένου Βασιλείου. 

Eίναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CISCO.