Πόλα Χατζησωτηρίου

Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού: 13 Αυγούστου 2018

Υπηκοότητα: Ελληνική

Εμπειρία: 

Η κα Χατζησωτηρίου ξεκίνησε την καριέρα της ως λογιστής στη Howard, Wade & Jacob και μετέπειτα στην PricewaterhouseCoopers.  Μετά από υπηρεσία έξι ετών στο Συγκρότημα Εταιρειών Λάτση ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, ακολούθησε καριέρα στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα,  την περίοδο 1990-2015, πρώτα ως Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και στη συνέχεια ως Αναπληρώτρια Διευθύνοντας Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.  Σήμερα η κα Χατζησωτηρίου εκτελεί καθήκοντα συμβούλου για το Συγκρότημα Εταιρειών Λάτση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κα Χατζησωτηρίου είναι Chartered Accountant (Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)).

Εξωτερικοί Διορισμοί

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Credit Suisse Securities Sociedad De Valores SA

Ιδιότητα Μέλους σε Επιτροπή

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας