ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Η προωθητική αυτή ενέργεια γίνεται από την Τράπεζα Κύπρου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι άνω των 18 ετών.
 2. Η προωθητική ενέργεια αφορά μόνο τους νέους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που θα ολοκληρώσουν  τη διαδικασία εγγραφής τους με άνοιγμα λογαριασμού, κάρτας και συνδρομής στα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας Κύπρου «1bank», μέσω του BoC Mobile App.
 3. Κάθε νέος πελάτης που θα ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής του ως πελάτης της Τράπεζας Κύπρου μέσω του BoC Mobile app, θα επωφελείται τα πιο κάτω:
  • 500 βαθμούς Ανταμοιβής με την ολοκλήρωση της πρώτης πληρωμής/αγοράς με τη κάρτα του σε οποιοδήποτε έμπορο άνω των €11. Οι 500 βαθμοί Ανταμοιβής, αξίας €5, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν/εξαργυρωθούν αποκλειστικά στην εταιρεία «Φούρνοι Ζορπάς» παγκύπρια (Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ).
  • Αφού ολοκληρωθούν τρεις (3) συνολικά πληρωμές/αγορές με τη κάρτα του σε οποιοδήποτε έμπορο, θα επωφελείται μειωμένη τιμή κατά €10 στα καταστήματα "Bionic Electronics H.T. LTD" παγκύπρια, χρησιμοποιώντας για πληρωμή την κάρτα της Τράπεζας Κύπρου. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια αγορά μόνο.
 4. Μεταφορές μέσω των ψηφιακών καναλιών "1bank", αλλαγή κωδικού Pin κάρτας και κατάθεση μέσω των αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ), δεν θεωρούνται ως πληρωμές/αγορές με την κάρτα.
 5. Σε περίπτωση που οι συναλλαγές με την κάρτα δεν ολοκληρωθούν μέχρι 30/09/2022, όπως αναφέρονται στα σημεία 3.1 & 3.2, τότε η Τράπεζα Κύπρου δεν θα παραχωρεί τους 500 βαθμούς ανταμοιβής και τα €10.
 6. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας είναι μέχρι τις 15/07/2022 ή για τους πρώτους 1.000 νέους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής με του BoC Mobile App.
 7. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της επιβράβευσης.
 8. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στη ενέργεια αυτή, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 9. Το πακέτο ως περιγράφεται στο σημείο 3 δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.
 10. Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.