Μπες στην κλήρωση

για να κερδίσεις ένα από τα δυο Smartwatches!

Πώς λειτουργεί

 • Κάνε ένα απλό πέρασμα

  της κάρτας, τηλεφώνου ή smartwatch στο ΑΤΜ

 • Κάνε μια

  ανέπαφη συναλλαγή

 • Μπες αυτόματα στην κλήρωση

  για να κερδίσεις ένα 

  • Apple Watch  Ultra 2, 49mm Titanium Orange Ocean Band ή ένα
  • Galaxy Watch 5 pro 45mm

Επισκέψου ένα ΑΤΜ πριν τις 09/09/2024

Περισσότερες πληροφορίες

 • 1. Όλες/οι  νέοι πελάτες (οι «Πελάτες») της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα»), οι οποίες/οι θα πραγματοποιήσουν έστω μια ανέπαφη συναλλαγή χρησιμοποιώντας είτε την κάρτα (οποιανδήποτε κάρτας της Τράπεζας Κύπρου), είτε το έξυπνο ρολόι ή κινητό τους (μέσω Apple Wallet or Google Wallet) σε μηχανής ATM του δικτύου μηχανών ATM της Τράπεζας θα παίρνουν μέρος σε κλήρωση όπου δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα τα ακόλουθα δύο έξυπνα ρολόγια ο καθένας:

  • Apple watch Ultra 2, 49mm Titanium Orange Ocean Band
  • Galaxy watch5 pro 45mm

  2. Η ισχύς της Εκστρατείας, θα αφορά την περίοδο 20 Ιουνίου 2024 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2024 (συμπεριλαμβανομένης).

  3. Κάθε ανέπαφη συναλλαγή ισούται με μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο κάθε νικητής θα δικαιούται μόνο ένα δώρο.

  4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήξης της Καμπάνιας (από την ημέρα λήξης της Καμπάνιας, ήτοι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024), εκτός εάν ανακοινωθεί διαφορετικά από την Τράπεζα.

  5. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα διέπεται από τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ο «ΓΚΠΔ») και τις πρόνοιες της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας. Για να ενημερωθούν περαιτέρω οι συμμετέχοντες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, των δικαιωμάτων τους και άλλων σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, θα πρέπει να διαβάσουν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.bankofcyprus.com/contact-gr/privacy-notice/ και σε οποιοδήποτε κατάστημά της.

  6. Τα άτομα που θα είναι οι νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε μια ερώτηση για να παραλάβουν το δώρο τους. Με την αποδοχή του βραβείου, δεσμεύονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης, δωρεάν, εφόσον ο νικητής δεν αντιταχθεί.

  7. Η Τράπεζα θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά ή με e-mail τους νικητές της κλήρωσης εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Εάν ένας ή περισσότεροι από τους νικητές της κλήρωσης αδυνατούν να αποδεχθούν το δώρο ή τους απαγορευθεί η συμμετοχή στην κλήρωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ή ακυρωθεί η συμμετοχή του στην κλήρωση ή δεν επαληθευτεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή αποκλειστεί από την κλήρωση, ή η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του και να επιβεβαιώσει την τελική παραλαβή του δώρου το αντίστοιχο δώρο θα απονεμηθεί στους επιλαχόντες νικητές, με τη σειρά της κλήρωσης τους.

  8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 ανωτέρω, το έπαθλο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ή δώρο.

  9. Κάθε πελάτης, ως κάτοχος οποιουδήποτε λογαριασμού και κάρτας της Τράπεζας, δεσμεύεται από τους όρους που διέπουν τη χρήση και λειτουργία αυτών των λογαριασμών και καρτών, καθώς και από κάθε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία εκάστοτε ισχύει.

  10. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες  Όρους και Προϋποθέσεις της Εκστρατείας σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των πελατών.

  11. H Τράπεζα δεν προβαίνει σε καμία δήλωση και δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τα βραβεία.

  12. Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των δώρων.

  13. Με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της Καμπάνιας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.

  14. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην  Εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της Εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

  15. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.