Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού

 • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μας έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που έγιναν συνδρομητές της 1bank κατόπιν προσωπικής αίτησης και όχι αίτησης που έχει υποβληθεί από νομικό πρόσωπο.
 • Στην κλήρωση μπορούν να συμμετέχουν οι συνδρομητές που έχουν προμηθευτεί ήδη ή θα προμηθευτούν και θα ενεργοποιήσουν μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού (μέχρι 30/06/2018), οποιοδήποτε από τα 2 νέα Digipass.
 • Τα Digipass πρέπει να ενεργοποιηθούν πριν τη λήξη του Διαγωνισμού (μέχρι 30/06/2018).
 • Τρεις τυχεροί κάθε μήνα θα κερδίσουν 3 HP Laptops τον Απρίλιο, 3 LG τηλεοράσεις τον Μάιο και 3 iPads τον Ιούνιο.
 • Ο κάθε συνδρομητής της 1bank που συμμετέχει στον Διαγωνισμό μπορεί να κληρωθεί μόνο μία φορά.
 • Η συμμετοχή στην κλήρωση θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας 1bank και των Digipass (SMS Digipass και Digipass APP).
 • Οι κληρώσεις των νικητών θα διεξάγονται κάθε μήνα εντός Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2018 (9 τυχεροί σύνολο) και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.cy.
 • Τα άτομα που θα κληρωθούν θα πρέπει να απαντήσουν ορθά σε μία ερώτηση που θα τους υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύονται  να συμμετέχουν σε Δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων.
 • Ανακοινώσεις αναφορικά με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των τυχερών, θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.cy.
 • Η επιλογή των δώρων, η διαδικασία κλήρωσης, οι όροι και η διεξαγωγή ή συνέχιση του Διαγωνισμού τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.
 • Τα δώρα θα παραδίδονται στους τυχερούς στα γραφεία της 1bank στη Λευκωσία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Τράπεζα ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους τυχερούς νικητές.
Αίτηση Εγγραφής Εγγραφή
Περισσότερες Πληροφορίες
 • 800 00 800
 • Για κλήσεις από εξωτερικό +35722128000
 • Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:45 μέχρι 18:00
 • Σάββατο και Κυριακή 09:00 μέχρι 17:00
SMS Digipass & Digipass APP Νέα Digipass της 1bank, για πρόσθετη ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές σας Περισσότερα