Από το μενού του Edge (πάνω δεξιά) επιλέξτε (…) More Actions

Διαγραφή Cookies και άλλων δεδομένων

  • Πατήστε το κουμπί Choose what to clear, κάτω από το Clear browsing data
  • Επιλέξτε Browsing History, Cookies and saved website, Cached data and files, Form data, Passwords
  • Πατήστε Clear

Φύλαξη κωδικών και αυτόματη συμπλήρωση φόρμας

  • Πατήστε το κουμπί View Advanced Settings, κάτω από το Advanced Settings
  • Η επιλογή Offer to save Passwords πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Αν επιθυμείτε να κρατάτε τους κωδικούς για άλλες σελίδες, μπορείτε να το αφήσετε ενεργοποιημένο και να επιλέξετε Do not save password for this site κατά την είσοδο σας στην υπηρεσία.
    Αν έχετε ήδη φυλάξει τον κωδικό σας, επιλέξτε Manage my saved passwords και διαφράψτε όσες ιστοσελίδες αφορούν την τράπεζα από τη λίστα που θα εμφανιστεί
  • Η επιλογή Save form entries πρέπει να είναι απενεργοποιημένη
  • Στην λίστα επιλογών κάτω από τα Cookies, επιλέξτε Don’t block Cookies