Διαγραφή Cookies και Αρχείων

  • Στη κατηγορία “Privacy” πατήστε “Clear browsing data
  • Στη λίστα επιλογών “Obliterate the following items from:” επιλέξτε το “the beginning of time
  • Η επιλογή “Cookies and other site and plug-in data” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
  • Η επιλογή “Cached images and files” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
  • Πατήστε “Clear browsing data
  • Στην κατηγορία “Privacy” επιλέξτε Content settings”

 Ενεργοποίηση Cookies 

  • Κάτω από τη κατηγορία “Cookies” η επιλογή “Allow local data to be set” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

  Ενεργοποίηση χρήσης Java Script

  • Κάτω από τη κατηγορία “Javascript, η επιλογή “Allow all sites to run JavaScript” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
  • Πατήστε Done

Για να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις , κλείστε και ανοίξτε ξανά τον browser σας.