Ρυθμίσεις Opera

Από το μενού ρυθμίσεων του Opera (πάνω αριστερά), επιλέξτε Settings και μετά Preferences.

Επιλέξτε Advanced
Ενεργοποίηση Java Script

 • Στο μενού αριστερά επιλέξτε Content
 • Η επιλογή “Enable JavaScript” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

Ενεργοποίηση Cookies

 • Στο μενού αριστερά επιλέξτε Cookies
 • Η επιλογή “Accept cookies only from the site I visit” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

Ενεργοποίησης χρήσης του πρωτοκόλλου ασφάλειας TLS

 • Στο μενού αριστερά επιλέξτε Security
 • Πατήστε “Security protocols
 • Η επιλογή “Enable TLS1” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
 • Η επιλογή “Enable TLS1.1” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
 • Η επιλογή “Enable TLS1.2” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
 • Πατήστε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο security protocols
 • Πατήστε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο preferences

Διαγραφή Cookies και Files

Από το μενού ρυθμίσεων του Opera (πάνω αριστερά), επιλέξτε Settings και μετά “Delete Private Data

 • Η επιλογή “Delete session cookies" πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
 • Η επιλογή “Delete all Cookies” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
 • Η επιλογή “Delete Entire cache” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
 • Πατήστε Delete

Για να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις, κλείστε και ανοίξτε ξανά τον browser σας.