Ενεργοποίηση αποδοχής Cookies

  • Επιλέξτε Safari από το μενού και στη συνέχεια Preferences
  • Επιλέξτε Privacy
  • Στην επιλογή “Cookies and Website Data” πρέπει να είναι επιλεγμένο το “Always Allow”
  • Πατήστε Χ στο πάνω μέρος για να κλείσει το παράθυρο Security

Διαγραφή Cookies και αρχείων

  • Επιλέξτε Safari από το μενού και στη συνέχεια Preferences
  • Επιλέξτε Privacy
  • Πατήστε “Remove all Website Data

Ενεργοποίηση χρήσης Java Script

  • Επιλέξτε Safari από το μενού και στη συνέχεια Preferences
  • Επιλέξτε Security
  • Η επιλογή “Enable JavaScript” πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

  Για να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις, κλείστε και ανοίξτε ξανά τον browser σας.