Αίτηση

Bεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαιτούμενα έγγραφα (αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας)

1 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

2 - ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

3 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 - ΚΑΤ/ΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Σημειώστε την επαρχία και περιοχή από την οποία σας βολεύει να εξυπηρετείστε

5- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 1bank

7-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Απαιτούμενα έγγραφα (όπου ισχύουν) όπως αναφέρονται εδώ.  

Αποδεκτά : PDF,JPG & PNG formats (Max: 2 MBs) 

Δηλώνω και βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή, ορθά και πλήρη

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για να ενημερωθώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα δικαιώματα μου και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων μου στην Τράπεζα, αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να ανατρέξω στη ‘Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ της Τράπεζας. 

Αποδέχομαι τα πιο πάνω : *
An error has occurred while getting captcha image
Περισσότερες Πληροφορίες
  • 800 00 800
  • Για κλήσεις από εξωτερικό +357-22128000
  • Ωράριο Λειτουργίας
  • Δευτέρα-Παρασκευή, 07:45-18:00
  • Σάββατο και Κυριακή, 09:00-17:00