Προφίλ


Η Τράπεζα Κύπρου («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα») ιδρύθηκε το 1899 και αποτελεί το μεγαλύτερο Συγκρότημα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου για έναν αιώνα.

Το Συγκρότημα προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη, επαγγελματία και καταναλωτή.

Δραστηριοποιείται μέσω 125 καταστημάτων, από τα οποία 121 βρίσκονται στην Κύπρο, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και διατηρεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα.

Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν από το Σεπτέμβριο του 2014 υψηλής ποιότητας θεσμικοί επενδυτές και από τον Ιανουάριο του 2017 η μετοχή της άρχισε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, LSE. Η εισαγωγή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήματος για να καταστεί ένα ισχυρότερο πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του.