Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/09/2023 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

 Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας - 3.1223%

 

 Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων -  2.1223%

 

 Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων -  1.3723%

 

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου - 0.8823%