Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 17/06/2024 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας  15/03/2024

Από:

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας 17/06/2024

Σε:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

3.4974%

3.8532%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

2.4974%

2.8532%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

1.7474%

2.1032%

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου

1.2574%

1.6132%