Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/09/2022 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

 Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας - 2.3097%

 

 Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων -  1.3097%

 

 Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων -  0.5597%