Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/06/2022 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

 Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

 2.3097%

 Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

 1.3097%

 Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

 0.5597%