ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΜΕΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εξερχόμενες πράξεις πληρωμών μπορούν να διενεργούνται με αξία την ημερομηνία εκτέλεσης(same day value) μόνο πριν τις πιο κάτω ώρες:

ΝΟΜΙΣΜΑ   CUT-OFF TIME*
EUR    16:00
USD Δευτέρα – Πέμπτη  16:00 
  Παρασκευή  14:30
GBP, CAD, RUS, CHF, RON   13:00
NOK, PLN, SEK, HUF, DKK   12:00
Άλλα νομίσματα Θα διενεργούνται με ημερομηνία αξίας 2 εργασίμων ημερών  

Για να βεβαιωθείτε ότι θα διεκπεραιωθούν έγκαιρα οι εξερχόμενες πράξεις πληρωμών σας, παρακαλούμε όπως προωθήσετε τις οδηγίες σας στην Τράπεζα πριν τις προαναφερθείσες ώρες.

*ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ