Παράπονα


Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με την Τράπεζα, μπορείτε αν θέλετε να προχωρήσετε με υποβολή παραπόνου. Η Τράπεζα διατηρεί και εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης παραπόνων και σχετικές διαδικασίες για το χειρισμό των παραπόνων σας με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το προϊόν ή την υπηρεσία που σας έχει παρασχεθεί από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλετε το παράπονο σας. Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί στον υπεύθυνο λειτουργό σας προφορικά, γραπτώς με επιστολή, τηλεφωνικώς, με e-mail ή φαξ. Αν το παράπονό σας σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντίστοιχου τμήματος. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε το παράπονο σας εδώ.
 
Ωστόσο, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική μας  απάντηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας  στον  Χρηματοοικονομικό  Επίτροπο. Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα www.financialombudsman.gov.cy.