Διαχειριστικά Έξοδα Συναλλαγών Καρτών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο του 2018», έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα διαχειριστικά έξοδα συναλλαγών καρτών, στις καταστάσεις λογαριασμών.

Με την αλλαγή που εφαρμόστηκε, στις καταστάσεις λογαριασμών θα παρουσιάζονται δύο ξεχωριστές εγγραφές ως πιο κάτω:

(α) Το ποσό της αρχικής συναλλαγής, ως έχει μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού που είναι συνδεδεμένη η κάρτα, και

(β) Τα διαχειριστικά έξοδα ύψους 3% στο ποσό της συναλλαγής, όπου ισχύει, ως έχει μετατραπεί στο νόμισμα του λογαριασμού που είναι συνδεδεμένη η κάρτα.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά ανάληψη μετρητών, η εγγραφή για τη χρέωση των Cash Advance Fees, θα συνεχίσει να φαίνεται ξεχωριστά.