Διαδικασία online συναλλαγών

Νέα διαδικασία για online συναλλαγές με κάρτες

Με στόχο να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στις online συναλλαγές με κάρτες που γίνονται στην υπηρεσία Safe@Web, προχωράμε στην αναβάθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης των πελατών μας κατά την διεκπεραίωση των online συναλλαγών.

Η υφιστάμενη διαδικασία γίνεται με την αποστολή ενός Κωδικού Μιας Χρήσης (OTP-One Time Passcode) μέσω SMS, τον οποίο ως πελάτες μας, καταχωρείτε στο ανάλογο πεδίο για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η νέα διαδικασία, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Bank of Cyprus Mobile Banking App.

Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση των online συναλλαγών σας με κάρτες, αν είστε  συνδρομητές στην 1bank έχει ως εξής:

 

Πληροφορίες

  • Θα λάβετε ειδοποίηση στο κινητό (Push Notification) σας, μέσω της οποίας θα ζητείται η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Αυτό θα γίνεται είτε με Fingerprint, είτε με Face ID, ή με χρήση Passcode ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε για την σύνδεσή σας στο Bank of Cyprus Mobile Banking App.
  • Αφού γίνει η πιστοποίηση του κατόχου, θα εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σας λεπτομέρειες της συναλλαγής.
  • Εφόσον επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, θα επιλέξετε «Accept» στην οθόνη του κινητού σας και η διαδικασία πιστοποίησης θα ολοκληρώνεται.
  • Εάν δεν συμφωνείτε με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής θα επιλέξετε το «Deny» και η συναλλαγή ακυρώνεται.
  • Η διαδικασία αυτή προνοεί ότι έχετε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων την νέα διαδικασία πιστοποίησης και τις ειδοποιήσεις (Push Notifications) μέσω του Bank of Cyprus Mobile Banking App.