Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω του BoC Mobile Banking app της Τράπεζας

  • Θα λάβετε ειδοποίηση (Push Notification) στο κινητό σας, μέσω της οποίας θα ζητείται η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Αυτό θα γίνεται είτε με Fingerprint, είτε με Face ID, ή με χρήση Passcode ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε για την σύνδεσή σας στο Bank of Cyprus Mobile Banking App.
  • Αφού γίνει η πιστοποίηση του κατόχου, θα εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σας λεπτομέρειες της συναλλαγής.
  • Εφόσον επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, θα επιλέξετε «Accept» στην οθόνη του κινητού σας και η διαδικασία πιστοποίησης θα ολοκληρώνεται.
  • Εάν δεν συμφωνείτε με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής θα επιλέξετε το «Deny» και η συναλλαγή ακυρώνεται.
  • Η διαδικασία αυτή προνοεί ότι έχετε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων την νέα διαδικασία πιστοποίησης και τις ειδοποιήσεις (Push Notifications) μέσω του Bank of Cyprus Mobile Banking App.