ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1.   Όλες/οι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες/οι θα κάνουν πληρωμές με τις κάρτες τους στα καταστήματα Duty Free από 5-16/8/2022 συμπεριλαμβανομένης, θα δικαιούνται αυτόματα έκπτωση €10 στο ταμείο, σε μία απόδειξη αγορών ίση ή άνω των €50.

 2.     Η έκπτωση θα ισχύει μία φορά μόνο ανά πελάτη.

 3.     Από την προωθητική ενέργεια, εξαιρείται η εστίαση (Food & Beverage).

 4.     Η προωθητική ενέργεια γίνεται σε συνεργασία με τα Duty Free, τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών Ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου, το μεγαλύτερο Σχέδιο Καρτών στην κυπριακή αγορά. (Με 250+ επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο και πάνω από 900 σημεία σε όλη την Κύπρο).

 5.     Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πελάτης μέρος στην προωθητική ενέργεια, είναι να διενεργήσει συναλλαγές με τις κάρτες Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου που κατέχει (χρεωστικές ή/και πιστωτικές) στα Duty Free shops στο αεροδρόμιο Λάρνακας ή/και Πάφου.

 6.     Στην προωθητική ενέργεια συμμετέχουν όλες/όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.

 7.     Την έκπτωση των €10 θα την επωφεληθούν οι πρώτες/οι 2.000 πελάτες οι οποίες/οι θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους κατά την πιο πάνω περίοδο.

 8.     Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν.

 9.     Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή Mastercard.

 10.  Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.

 11.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

TERMS AND CONDITIONS

 DUTY FREE SHOPS

 1.     All Bank of Cyprus cardholders, who will make payments with their cards at Duty Free shops, from 5-16/8/2022 inclusive, will automatically be entitled to a €10 discount at checkout, on a purchase receipt equal to or over €50.

2.     The discount is offered only once per customer.

 3.     Restaurants/Cafes/Food points (Food & Beverage) are excluded from the promotion.  

 4.     The promotion is carried out in collaboration with Duty Free shops, which participate in the Bank of Cyprus Card scheme antamivi, the largest card scheme in the Cypriot market.  (With 250+ businesses participating in the scheme and over 900 points throughout Cyprus).

 5.     For a customer to take part in the promotion, it is mandatory to carry out transactions with any Bank of Cyprus debit and/or credit card (Visa and/or Mastercard), at the Duty-Free shops at Larnaca and/or Paphos Airport.

 6.     All Bank of Cyprus cardholders over the age of 18, participate in the draw. Cardholders who only have cards linked to an account in a currency other than the Euro are excluded.

 7.     The €10 discount is offered to the first 2.000 customers who will use their card during the above period.

 8.     Holders of Bank of Cyprus Cards are bound by the “Terms and Conditions of Use of Cards” as well as any other relevant agreement with the Bank of Cyprus, that is in force from time to time.

 9.     The Bank of Cyprus reserves the right to amend the present Terms & Conditions at any time by notifying Bank of Cyprus Card holders accordingly.

10. Participation in the promotion shall be construed as full and unreserved acceptance of the present Terms and Conditions and the Bank’s “Terms and Conditions of Use of Cards”.

11. The present Terms and Conditions are governed by the law of the Republic of Cyprus.