Το νέο σας αυτοκίνητο

 • Επιτόκιο ανάλογα με την προκαταβολή Επιλέξτε κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου (καινούργιο ή μεταχειρισμένο) και το ύψος της προκαταβολής.
 • Χωρίς τραπεζικά έξοδα

  Για πράξεις μέσω προμηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα. Αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη, τα τραπεζικά έξοδα χρεώνονται κανονικά.

 • Ηλεκτρονικά και γρήγορα μέσω 1bank

  Αν είστε συνδρομητής, μπορείτε να κάνετε αίτηση, για ενοικιαγορά καινούργιου αυτοκινήτου, μέσω Internet Banking.

car loan young couple in car

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Περισσότερες πληροφορίες

 • Η διάρκεια αποπληρωμής εξαρτάται από το είδος του αυτοκινήτου. 

  Μέγιστη διάρκεια:

  • 7 χρόνια για καινούργιο αυτοκίνητο. Για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km η μέγιστη διάρκεια ανέρχεται στα 8 χρόνια
  • 5 χρόνια για μεταχειρισμένο. 
 • Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15% για καινούργιο αυτοκίνητο και 20% για μεταχειρισμένο.

 • Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος.  

 • Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:

  • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας και πληρώνεται ο πωλητής, 
  • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς. Το δικαίωμα αγοράς είναι ενσωματομένο στην τελευταία δόση.
 • Υπάρχει δυνατότητα για χρηματοδότηση αγοράς εξοπλισμού και μοτοσυκλέτας (καινούργιας ή μεταχειρισμένης). Για λεπτομέρειες και επιτόκια ενημερωθείτε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο δίκτυο καταστημάτων μας.

   

 • Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

 Προειδοποίηση:

Η χρηματοδότηση παραχωρείται με Συμφωνία Ενοικιαγοράς.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε Σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ο Προσωπικός σας Τραπεζίτης

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας