Το νέο σας αυτοκίνητο

 • Επιτόκιο ανάλογα με την προκαταβολή Επιλέξτε κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου (καινούργιο ή μεταχειρισμένο) και το ύψος της προκαταβολής.
 • Χωρίς τραπεζικά έξοδα

  Για πράξεις μέσω προμηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα. Αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη, τα τραπεζικά έξοδα χρεώνονται κανονικά.

 • Μειωμένο επιτόκιο αν αιτηθείτε μέσω 1bank Αν είστε συνδρομητής, κάντε αίτηση μέσω 1bank και επωφεληθείτε μειωμένο επιτόκιο κατά 0,25%.
car loan young couple in car

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Περισσότερες πληροφορίες

 • Η διάρκεια αποπληρωμής εξαρτάται από το είδος του αυτοκινήτου.  Μέγιστη διάρκεια 7 χρόνια για καινούργιο αυτοκίνητο και 5 χρόνια για μεταχειρισμένο. 

 • Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15% για καινούργιο αυτοκίνητο και 20% για μεταχειρισμένο.

 • Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος.  

 • Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:

  • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας και πληρώνεται ο πωλητής, 
  • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς. Το δικαίωμα αγοράς είναι ενσωματομένο στην τελευταία δόση.
 • Υπάρχει δυνατότητα για χρηματοδότηση αγοράς εξοπλισμού και μοτοσυκλέτας (καινούργιας ή μεταχειρισμένης). Για λεπτομέρειες και επιτόκια ενημερωθείτε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο δίκτυο καταστημάτων μας.

   

 • Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

 Προειδοποίηση:

Η χρηματοδότηση παραχωρείται με Συμφωνία Ενοικιαγοράς.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε Σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ο Προσωπικός σας Τραπεζίτης

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας