Στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο

 • 0,20% χαμηλότερο επιτόκιο

  σε νέα στεγαστικά δάνεια

 • Iσχύει για νέα στεγαστικά δάνεια

  με σκοπό την απόκτηση ή ανακαίνιση πρώτης κατοικίας ή εξοχικού (αφορά και νέα Πράσινα Στεγαστικά δάνεια)

 • Η μείωση στο επιτόκιο

  προσφέρεται στα δάνεια που τιμολογούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο και παραμένει για όλη τη διάρκεια του δανείου, ακόμη και αν αλλάξετε βαθμίδα στο μέλλον.

 • Για δάνεια με σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένη περίοδο

  η μείωση θα ισχύει μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, δηλαδή κατά την περίοδο που το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο.

Προειδοποίηση:

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας. Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας. Επειδή για τη χορήγηση ισχύει κυμαινόμενο επιτόκιο, το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.