Ασφαλιστικά σχέδια Eurolife

  • Έκπτωση 5%

    σε νέα συμβόλαια Personal Accident

  • Η έκπτωση παρέχεται

    σε όλα τα ωφελήματα που προσφέρονται στο σχέδιο Personal Accident και ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου. 

  • Το ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό

    στο συμβόλαιο ακόμη και αν αλλάξετε βαθμίδα στο μέλλον.

Το Personal Accident προσφέρει, με χαμηλό ασφάλιστρο, ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής ή άλλων ωφελημάτων, λόγω ατυχήματος. Για να επωφεληθείτε της έκπτωσης επικοινωνήστε με λειτουργό της Τράπεζας Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες στο eurolife.com.cy