Προσωπικά δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο

  • 0,50% χαμηλότερο επιτόκιο

    σε νέα προσωπικά δάνεια

  • Η μείωση επιτοκίου δεν ισχύει

    για τα προσωπικά δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται με οικία ή με οικόπεδο που προορίζεται για ανέγερση οικίας ή τα προσωπικά δάνεια που εξασφαλίζονται με μετρητά.

  • Η μείωση παραμένει

    για όλη τη διάρκεια του δανείου, ακόμη και αν αλλάξετε βαθμίδα στο μέλλον.