Καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες

  • Λύσεις για την κάθε μέρα σας

    Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμένων για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις συνθήκες της ζωής σας.

    Τρεχούμενους λογαριασμούς, Καταθέσεις και Αποταμίευση, Κάρτες, Δάνεια και Ασφάλειες.

  • Δάνειο για σπίτι ή επένδυση Επιλέξτε το δάνειο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Ευέλικτες λύσεις για να αγοράσετε ή να ανακαινίσετε το σπίτι σας, ή λύσεις για επενδυτικούς και άλλους σκοπούς.
  • Διαχείριση διαθεσίμων Μπορείτε να έχετε υποστήριξη των βασικών σας αναγκών στον τομέα διαχείρισης διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της απόδοσης με χρήση τρεχούμενων λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου και λογαριασμών προειδοποίησης.
  • Εξατομικευμένες καταθέσεις Δημιουργούμε κατάλληλες εξατομικευμένες καταθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις και την πολυπλοκότητα των αγορών. Επίσης, προσφέρουμε εξατομικευμένες δομές και αποδόσεις που συνδέονται με οποιαδήποτε ζητούμενη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία