Εμπειρία, εξειδίκευση και ισχυρές σχέσεις

  • Αξιοπιστία και εμπειρία Η Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Στελεχωμένη από έμπειρους επαγγελματίες, εξυπηρετεί ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων κ.ά.
  • Εξειδικευμένη προσέγγιση Προσφέρουμε εξειδικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων, παρέχοντάς σας πρόσβαση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνδυάζουμε την εσωτερική τεχνογνωσία και τις υποδομές της Τράπεζας, με ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις.
  • Προστιθέμενη αξία Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, επενδυτικά προϊόντα για κάθε ανάγκη του, και κυρίως ισχυρές σχέσεις μαζί τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία