Υπηρεσίες Εκτέλεσης Συναλλαγών

 • Εμπειρία στις συναλλαγές

  Επωφεληθείτε από την εμπειρία μας στην εκτέλεση των συναλλαγών και την γνώση μας στις αγορές, διατηρώντας τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου και των συναλλαγών σας χωρίς τις επενδυτικές μας συμβουλές.

 • Πάρτε τις επενδυτικές σας αποφάσεις

  Μπορείτε να επιλέξετε τις απευθείας συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές χωρίς τις συμβουλές μας, μέσω της Υπηρεσίας Εκτέλεσης Συναλλαγών. Ο Dedicated Account Manager σας εκτελεί τις συναλλαγές σας σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

 • Υπηρεσία Εκτέλεσης Συναλλαγών

  Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε χρηματοπιστωτικές αγορές, με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και αποτελεσματική εκκαθάριση της πράξης μετά τη διαπραγμάτευση.

 • Επενδύσεις υπό φύλαξη

  Οι επενδύσεις των πελατών μας βρίσκονται υπό τη φύλαξη και θεματοφυλακή της Τράπεζας και διατηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Φυλάσσονται εκτός ισολογισμού, διαχωρισμένες από τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία