Υπολογιστής μετατροπής ισοτιμίας νομισμάτων ΕΟΧ

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μας για τη συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ώστε να υπολογίσετε τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος και την ποσοστιαία προσαύξηση έναντι των τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που μπορεί να ισχύουν για τη συναλλαγή σας σε ξένο συνάλλαγμα με τις Κάρτες Visa και/ή Mastercard.

Αποτέλεσμα υπολογισμού

Οι ισοτιμίες των νομισμάτων μεταβάλλονται κάθε μέρα. Η ισοτιμία που βλέπετε ισχύει για συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω [card_type] με τραπεζική προμήθεια για διεθνείς συναλλαγές [mark_up_with_additional_fee_percentage] %.

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών:

  1. Οι ισοτιμίες που αναγράφονται κατά τον χρόνο χρήσης της εφαρμογής υπολογισμού είναι οι πλέον πρόσφατες διατιθέμενες ισοτιμίες και ενδέχεται να μην ταυτίζονται με τις ισοτιμίες που θα ισχύουν όταν ολοκληρώσετε μια συναλλαγή. Η αξία της συναλλαγής που εμφανίζεται στην κίνηση λογαριασμού σας θα αντιστοιχεί στην ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τον χρόνο που η συναλλαγή αναρτήθηκε στον λογαριασμό σας.
  2. Το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της «Ποσοστιαίας προσαύξησης έναντι των τιμών συναλλάγματος της ΕΚΤ», υπόκειται σε αλλαγές καθημερινά.
  3. Ο πίνακας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ενδεικτικός οδηγός.
  4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη μετατροπής συναλλάγματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου (αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας).