ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες για τα επιτόκια εδώ

Περίοδος Αποπληρωμής

Επισύναψη αρχείων

Απαραίτητα έντυπα για εξέταση του αιτήματος

- ΚΠΟΣ
- Payroll Slip
- Utility Bill
- Purchase Order

Επιλογή επαρχίας

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Παρέχω/ουμε τα πιο πάνω στοιχεία στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η "Τράπεζα") με σκοπό οι αρμόδιοι λειτουργοί της να τα επεξεργαστούν ούτως ώστε να εξετασθεί η πιο πάνω Αίτηση μου/μας για σύναψη Συμφωνίας Ενοικιαγοράς.  Συμφωνώ/ούμε όπως ο αρμόδιος λειτουργός της Τράπεζας, επικοινωνήσει με τον Προμηθευτή για να τον ενημερώσει σε ποιό στάδιο βρίσκεται η εν λόγω Αίτηση μου/μας και/ή κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι από την Τράπεζα, καθώς και για την πρόοδο της Αίτησης μου/μας μέχρι την  τελική σύναψη Συμφωνίας Ενοικιαγοράς (εάν τελικά συναφθεί).  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Για να ενημερωθώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα δικαιώματα μου και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων μου στην Τράπεζα, αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να ανατρέξω στη ‘Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ της Τράπεζας. 

Αποδέχομαι τα πιο πάνω:
An error has occurred while getting captcha image
Περισσότερες Πληροφορίες
  • 800 00 800
  • Για κλήσεις από εξωτερικό +35722128000
  • Ωράριο Λειτουργίας
  • Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:45 μέχρι 18:00
  • Σάββατο και Κυριακή 09:00 μέχρι 17:00
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Οδός Στασίνου 51, 2002, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ. 21472,
1599 Λευκωσία,
Κύπρος


Ε-mail : info@bankofcyprus.com

1bank συνδρομητές :
Αν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας 1bank, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Μηνύματα" για να μας στείλετε απορίες, εισηγήσεις, παράπονα, τεχνικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια πιθανόν να έχετε
Καταστήματα/Δίκτυο Βρείτε το κοντινότερο