Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «b3» στις 21 Ιουλίου 2021

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime» στις 21 Ιουλίου 2021

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «Β1» στις 21 Ιουλίου 2021 (θετική προοπτική)

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αναβαθμίστηκε σε «Βa3(cr)» / Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime (cr)» στις 21 Ιουλίου 2021

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Αναβαθμίστηκε σε «Ba3» στις 21 Ιουλίου 2021

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime» στις 21 Ιουλίου 2021

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε «B-» στις 29 Ιανουαρίου 2021 (αρνητική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 29 Ιανουαρίου 2021

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Επιβεβαιώθηκε σε «b-» στις 29 Ιανουαρίου 2021

 

S&P GlobalRatings

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «Β+» στις 16 Ιουλίου 2020 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 16 Ιουλίου 2020

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Επιβεβαιώθηκε σε «ΒΒ» στις 16 Ιουλίου 2020

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» στις 16 Ιουλίου 2020

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε «ΒΒ-» στις 3 Δεκεμβρίου 2019 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» στις 3 Δεκεμβρίου 2019