Άννα Σωφρονίου

Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων

 

Anna Sofroniou

Η Άννα είναι υπεύθυνη για τη Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων από το Νοέμβριο του 2016. 

Πριν το διορισμό της στη Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων διετέλεσε επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Μεγάλων Επιχειρήσεων στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας (Απρίλιος 2015 - Οκτώβριος 2016), όπου ασχολήθηκε εκτενώς και συνέβαλε στις αναδιαρθρώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το 1996 εργοδοτήθηκε στη CISCO, θυγατρική εταρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ως Αναλυτής Επενδύσεων στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής και μετά από εννέα χρόνια σε διάφορες θέσεις στη CISCO, το Φεβρουάριο του 2006 διορίστηκε Γενική Διευθύντρια της CISCO, θέση την οποία κατείχε μέχρι το 2015.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για περίοδο τριών χρόνων και κατείχε επίσης τη θέση του Αντιπροέδου του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών.

Είναι κάτοχος πτυχίου MBA με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά από το Imperial College Business School και πτυχίου BSc στα Μαθηματικά με Διοίκηση από το Imperial College of Science & Technology στο Ηνωμένο Βασίλειο.