Γιώργος Ζορνάς

Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

 

George Zornas

Ο Γιώργος εκτελεί χρέη Διευθυντή Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο 2015. Είναι υπεύθυνος για το σύνολο των εργασιών του Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Συγκροτήματος και αναφέρεται λειτουργικά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και διοικητικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος. 

Διορίστηκε το 2010 στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Συγκροτήματος, ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Ελέγχου Διεθνών Δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες ελέγχου στις θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, στις Αγγλονορμαδικές Νήσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ 2004 - 2010, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Κύπρου (Ελλάδα) Λτδ.

Την περίοδο 1994-2004 εργάστηκε στα τμήματα Assurance and Corporate Finance της PwC (Ελλάδας).

Ο Γιώργος είναι Μέλος του Association of Chartered Certified Accountants από το 1997, και μέλος του Association of Certified Fraud Examiners από το 2007. Είναι επίσης Πρόεδρος του Κυπριακού Παραρτήματος του Association of Certified Fraud Examiners.

Κατέχει MBA στις Χρηματοοικονομικές Σπουδές (Financial Studies) και BA (Hons) στον τομέα των Οικονομικών (Industrial Economics) από το Πανεπιστήμιο του Nottingham, Ηνωμένου Βασιλείου.