Ειρήνη Γρηγορίου Παυλίδη

Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μεταμόρφωσης

 

Irene Gregoriou

Η Ειρήνη είναι η Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μεταμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου και είναι υπεύθυνη για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου και το Γραφείο Μεταμόρφωσης.  Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τη στρατηγική, το όραμα και την αποστολή της Τράπεζας, καθώς και για παροχή στήριξης και συμβουλών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εντάχθηκε στο προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου το 2002 και μετά την εκπαίδευση της, εργάστηκε ως Λειτουργός Σχέσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε κατάστημα Λιανικής Τραπεζικής για ένα χρόνο και κατόπιν ως Λειτουργός Σχέσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων μέχρι τον Δεκέμβριο 2010.  Έπειτα διετέλε Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Λεμεσού μέχρι τον Φεβρουαριο 2014.  Τον Μάρτιο 2014, ανέλαβε ως Περιφερειακή Διευθύντρια Διαχείρισης Καθυστερήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων Λεμεσού στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών και τον Ιούλιο 2016 επέστρεψε στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων ως Διευθύντρια ενός Κέντρου Μεγάλων Επιχειρήσεων στη Λεμεσό. Από τον Σεπτέμβριο 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 διετέλεσε Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού πριν την αναβάθμιση της σε Διεύθυντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Ματαμόρφωσης.

Η Ειρήνη είναι πτυχιούχος (BSc) Μαθηματικών και Επιχειρηματικών Μελετών του Warwick University στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάτοχος μεταπτυχιακού (Msc) στην Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομική από το Cass Business School του City University London.