Μάριος Μ. Σκανδάλης

Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης

 

Marios Skandalis

Ο Μάριος είναι  ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young καλύπτοντας την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έτος 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία.  Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού του Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νόμιμος Εκπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Είναι Πρόεδρος του Cyprus Integrity Forum (CIF) και Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) στην Κύπρο.  Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Advisory Board  του International Compliance Association (ICA - UK).

Ο Μάριος είναι ο πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και ο πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας (Κύπρος).  Είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα καταπολέμησης της απάτης / διαφθοράς,  συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης και προεδρεύει ή συμμετέχει ως ομιλητής σε συναφή διεθνή συνέδρια/φόρουμ στην Ευρώπη. 

Ο Μάριος είναι Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants (UK), αδειούχο μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (US), Fellow member του The Chartered Governance Institute - ICSA και Certified Financial Consultant.  Είναι επίσης Fellow member του International Compliance Association - ICA (UK) και professional member του Society of Corporate Compliance and Ethics (US).

Ο Μάριος είναι ο νικητής του 2016 Banker of the Year Award – Cyprus από το διεθνές περιοδικό AI του Ηνωμένου Βασιλείου.  Είναι επίσης νικητής του 2017 American Academy Alumni Achievement Award προς αναγνώριση των επιτυχιών και επιτευγμάτων του στον τομέα της συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος.