Θεοδόσης Θεοδοσίου

Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής

 

Theodosis Theodosiou

Ο Θεοδόσης είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές μονάδες της Τράπεζας.  H Λιανική Tραπεζική μέσω του δικτύου καταστημάτων της, προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στους ιδιώτες πελάτες σε ολόκληρη την Κύπρο.  Πρόσθετα προσφέρει εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε μικρές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Κύπρου.  Η Λιανική Τραπεζική προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων σε εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες.

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1990  και κατείχε διάφορες θέσεις σε πολλά τμήματα.  Από το 2001, εργάστηκε ως Διευθυντής Τραπεζικών Κέντρων Μεγάλων Επιχειρήσεων μέχρι το 2013 οπότε και ανάλαβε ως Περιφερειακός Διευθυντής Λεμεσού μέχρι τον Αύγουστο 2019.

Ο Θεοδόσης είναι κάτοχος πτυχίου BSc στα Μαθηματικά για Επιχειρήσεις από το Middlesex University London και μεταπτυχιακού διπλώματος MSc Business System Analysis από το City University London, Ηνωμένου Βασιλείου.